VİZYON & MİSYON

Vizyon - Uç Başarı

Öncü ve yenilikçi düşüncelerimizi gerçekleştirip, sürdürülebilir değer yaratmak

Oyun kurucu olmak, trendleri belirlemek, kural koyucu olmak.
İzleyicisini ve kullanıcısını tanıyan saygın ve etkili bir bölgesel/global medya güç merkezi olmak.
Yeniliklere öncülük eden, global düşünüp lokal üreten bilgi- eğlence şirketi olmak.

Misyon – Temel Amaç

Türkiye’nin kaliteli haber ve eğlence üretim ve dağıtım merkezi olmak. Sunduğu içeriklerle insana dokunan, ileri teknolojiyi kullanan küresel yayıncı olmak

Müşteri deneyimi odaklı, çok yönlü/mecralı, yaratıcı, kaliteden ödün vermeden, sürdürülebilir, yenilikçi ve güvenilir içerik üreten, evrensel ve etik bir yayın anlayışını temsil etmek.
Toplumsal sorumlulukların bilincinde, farklılıkları gözeten, kullanıcısına zamandan ve mekandan bağımsız, her noktadan ulaşan özgün ve yaratıcı bir medya kuruluşu olmak.