İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI • Seçme ve Yerleştirme

  Doğuş Yayın Grubu ırk, ulus, din, renk, sınıf, inanç, cinsiyet ve cinsel tercihler konusunda hiçbir ayrım yapmadan her bireyin işe başvurmasına imkan tanır ve her başvuruyu işin gerekleri doğrultusunda eşit değerlendirir.

  İşe alım sürecinde yapılacak değerlendirmelerle adayların doğru teknik özelliklere sahip olmaları, gereken hallerde deneyim sahibi olmaları, kurumsal değerlerle uyumlu yetkinlikleri taşımaları, öğrenmeye açık, gelişim ve eylem odaklı yetenekler olmaları aranır.

  En iyi yetenekleri şirketimize kazandırmak için son derece dikkatli ve özenli bir seçme ve yerleştirme süreci yürütüyoruz. İşe alım sürecimizde bütün adaylarımız, kurum kültürümüze uygunluk ve kurumsal yetkinliklerimiz olan; Doğruluk, Güvenilirlik, Takım Çalışması, Sorumluluk Bilinci ve İş Takibi, Müşteri Odaklı Hizmet yetkinliklerinin yanı sıra pozisyona göre fonksiyonel yetkinlikler ile değerlendirilir. Kurum kültürü ve değerlerimize uygunluk, sürecin tümünde dikkate aldığımız önemli kriterlerdendir. Yetkinlikler ile beraber adayların mesleki ve teknik bilgileri de değerlendirilir.

  Değerlendirme sürecimizde adaylar gerektiğinde "İngilizce Seviye Tespit Sınavı"na ve "Genel Kültür Testi”ne tabi tutulur. Barajı geçen adaylar “Yetkinlik Bazlı Mülakat”a davet edilir ve “Davranış Envanteri” doldurur. Gerekli pozisyonlarda “Simülasyonlar” uygulanır.

  Pozisyon için en uygun bulunan aday ile referans ve teklif sürecine geçilir, diğer adaylara ise e-mail yoluyla bilgilendirme yapılır.

 • Ücret Yönetimi ve Yan Haklar

  Doğuş Yayın Grubu bünyesinde işlerin içeriğini, gerekliliklerini ve kurum hedeflerine ulaşılmasındaki katkı düzeyini dikkate alan bir iş değerlendirme sistemi uygulanır. Objektif değerlendirme esasına dayanan bu yöntem ile çalışanların ücret paketlerinin şirket içerisinde adil ve tutarlı, şirket dışında rekabetçi olacak şekilde yönetilmesi hedeflenir. Ücret politikamız, şirketimizin sektörle tanıştırdığı ücret piyasa araştırmaları ışığında her yıl gözden geçirilir.

  • Ücretler 12 net maaş üzerinden ödenir.
  • Ücret artışları yılda bir kez ve Ocak ayında kurumun ticari performansı, enflasyon, piyasa ücret verileri ve hedeflediğimiz konumlanma ile çalışanın ücret bandı içerisindeki seviye ve performansı dikkate alınarak yapılır.

  Ücret Dışı Uygulamalar

  • Tüm kadrolu çalışanlarımıza, eş ve çocuklarına özel sağlık sigortası
  • Tüm kadrolu çalışanlarımıza hayat sigortası
  • Yemek ve ulaşım olanakları
  • Doğum hediyesi
  • Pozisyona bağlı ek menfaatler (şirket aracı, cep telefonu/hattı, notebook, tablet ve diğer)
 • Eğitim ve Gelişim

  Çalışanlarımıza hedeflerini, mesleki ve kişisel gelişim ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak çeşitli öğrenme, eğitim ve gelişim olanakları sunuyoruz.

  Amacımız, organizasyon olarak sürekli gelişmek ve öğrenme kültürünün herkesçe benimsendiği yapımızı korumak.

  Eğitim programlarımızı hem şirket içi kaynaklarımızı kullanarak hem de eğitim firmaları aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. Bununla birlikte çalışanlarımıza yönelik hazırladığımız kitap çeviri ve özetleri ile de mesleki ve kişisel gelişimlerine teorik destek sağlıyoruz.

 • Performans Yönetimi

  Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz, yönetemezseniz de gelişemezsiniz anlayışıyla, bireysel ve kurumsal performansımızı yönetmek için en uygun araç ve yöntemleri geliştirmeye çalışıyoruz.

  Kurum performansı yönetmede bütünsel bir yaklaşım olan “Balanced Scorecard” yöntemini kendimize uyarladığımız bir anlayışla organizasyon, müşteriler, süreçler ve finansal sonuçları kapsayan 4 boyutlu bir sistem kurguladık. Performans Yönetim Sistemi yapısı, kurumsal hedeflerimizi gerçekleştirmek için hepimizin aynı doğrultuda olmasını sağlıyor.

 • Staj Programı

  Medya alanında kariyer yapmayı hedefleyen öğrencilere çalışma ortamını deneyimleme, teknik ve fonksiyonel bilgi ve becerilerini artırma fırsatı sunmak, gelişimlerini desteklemek amacıyla stajyer olarak çalışma imkanı sunuyoruz. Staj Programı ayrıca işlerini samimiyetle yürüten, verimliliği esas alarak yeni ve yaratıcı fikirler geliştiren, dış dünyayı sürekli takip ederetk işinde fark yaratan, öğrenme arzusu taşıyan yüksek performanslı bireylerin Şirket’e kazandırılması amacını da taşır.

  Yılda bir defa olmak üzere asgari dört hafta azami on iki haftalık bir dönem için öğrencilere çalışma deneyimi sağlıyoruz. Mümkün olan en çok öğrenciye imkan sağlamak açısından her öğrenci en fazla iki dönem üst üste staj yapabilir. Yaz Dönemi Staj Programı Haziran ayında başlar. Staj programını tamamlayan öğrenciler performansları ve departman ihtiyaçları doğrultusunda kalıcı iş başvurusunda bulunabilirler.

  Her sene Nisan ayında staj başvuruları ile ilgili bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.