ÇALIŞAN PROFİLİŞirketimizin yaş ortalaması 34’tür. Çalışanlarımızın % 60’ı Lisans, % 36’sı Lise, %4’ü Lisans üstü mezunudur. Çalışan kadın oranımız %34 iken, erkek oranımız % 66’dır.Öğrenim Durumuna Göre Dağılım

Cinsiyet Dağılımı